subkonto podopiecznych

Okres składania zeznań podatkowych PIT trwa co roku do końca kwietnia.  Adresatem 1% podatku może zostać konkretna osoba wymagająca wsparcia, na przykład osoba niepełnosprawna lub przewlekle chora, osoba w ciężkiej sytuacji życiowej. Pełen katalog na co można przeznaczyć środki zebrane w ramach 1% podatku określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak to załatwić aby zbierać  1% podatku. Jak utworzyć subkonto przeznaczone do wpłat darowizn. Oczywiście warunek to trzeba być w trudnej sytuacji życiowej zdrowotnej lub losowej.  Na pewno nie dostaniesz pomocy na spłatę swoich zobowiązań wobec instytucji bankowych, niespłaconych kredytów itp chyba że wynika to ze zdarzenia losowego.

W myśl przepisów, 1% podatku można przekazywać Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). Należą do nich między innymi fundacje, stowarzyszenia czy związki wyznaniowe. Jednak adresatem wspomnianej darowizny mogą być również konkretne osoby.  Między innymi Fundacja Zbieramy Razem pozwala rejestrować osoby chore lub niepełnosprawne w celu założenia sobie  Subkonta PodopiecznegoStatutowym działaniem tej fundacji jest bezpośrednia pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom niepełnosprawnym, oraz świadczenie na rzecz tych osób pomocy społecznej. To właśnie na te utworzone subkonta spływać będzie kwota z 1% podatku wyliczona podczas składania PIT-ów za dany rok podatkowy. Ponadto subkonta służą do wpłat dobrowolnych darowizn dokonywanych przez darczyńców.

Subkonta mogą zakładać osoby potrzebujące z terenu całej Polski.

Fundacja Zbieramy Razem jako jedna z niewielu ma możliwość świadczenia pomocy socjalnej w formie gotówki bez powstania obowiązku podatkowego. Szczegóły poniżej lub na stronie https://zbieramyrazem.org/fundacja/jak-otrzyma%C4%87-pomoc.html . Jest możliwość wygodnego zawarcia umowy przez internet bez wychodzenia z domu. Trwa to  krócej szczegóły https://form.zbieramyrazem.org/

Dla Twojej wygody możesz złożyć wniosek przez internet. Nie potrzeba biegania na pocztę. Możesz również przesłać aktualizację swoich danych, dokumentów medycznych, aktualnych zdjęć. Wkrótce będzie możliwość zgłosić chęć zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej oraz pobrania i wydrukowania ulotek.

Aby pobrać formularz kliknij ikonkę   

Szanowni Państwo aby zostać Podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem należy przesłać następujące dokumenty:

  • kserokopia zgody bądź pisma odmownego dotyczącego dofinansowania z instytucji zobowiązanych tj: NFZ, PCPR, PFRON lub innych źródeł np. inna fundacja lub stowarzyszenie. 
    Podopieczny w pierwszej kolejności występuje z wnioskiem o dofinansowanie do instytucji zobowiązanych tj: NFZ, PCPR, PFRON i innych fundacji w których również jest podopiecznym. Następnie przesyła na adres fundacji kserokopie zgody bądź odmowy dofinansowania. Zarząd Fundacji uchwałą postanawia pokryć różnicę w kwocie refundacji lub opłacić całość leczenia bądź świadczenia do wysokości salda zebranego na subkoncie. W przypadkach opisanych w regulaminie Zarząd może odmówić sfinansowania.
  • Propozycję Apelu na zbieranie środków skierowanego do potencjalnych darczyńców (informacja o chorobie, o potrzebującym, o Państwa odczuciach, przeżyciach i przeciwnościach) 

  • Oświadczenie o prowadzonych zbiórkach w innych fundacjach lub samodzielnych na portalach internetowych.
  • Podanie strony www, funpage, facebook podopiecznego jeżeli takowy jest prowadzony.

Możesz również złożyć wniosek online - połączenie bezpieczne   

Dla Twojej wygody możesz złożyć wniosek przez internet. Nie potrzeba biegania na pocztę. Możesz również przesłać aktualizację swoich danych, dokumentów medycznych, aktualnych zdjęć. Wkrótce będzie możliwość zgłosić chęć zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej oraz pobrania i wydrukowania ulotek.

Celem aplikacji internetowej jest umożliwienie złożenia kwestionariusza w formie elektronicznej o przyjecie w poczet podopiecznych fundacji, a tym samym utworzenia subkonta do gromadzenie funduszy na realizację pomocy dla naszych podopiecznych, zgodnie z zapisami statutowymi Fundacji Zbieramy Razem.

Przesyłanie informacji dotyczących Wniosku i Porozumienia

Składając wniosek zgadzasz się na e-mailowe przesyłanie informacji dotyczących wniosku i Porozumienia zawartego na jego podstawie.

Kroki składania wniosku:

Krok 1 - Przygotuj dowód osobisty, skany orzeczenia o niepełnosprawności i innych dokumentów medycznych np: (wypisy ze szpitala, opinie lekarskie, wyciąg z ZIP), 

Krok 2 - Przygotuj w formie elektronicznej treść apelu.

Krok 3 - Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty. Po przesłaniu dokumentów odbierz pocztę mailową i potwierdź przesłanie wniosku.

Krok 4 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi zostanie Ci przesłane mailem porozumienie dotyczące otwarcia subkonta.

Krok 5 - Pracownicy umieszczają treść apelu na stronie internetowej. mogą poprosić o dodatkowe materiały, zdjęcia czy informacje.

Krok 6 - Zostaje utworzone subkonto oraz login i hasło do ISW w celu wymiany informacji i obiegu dokumentów.

Krok 6 - Aktywnie uczestniczysz w zbieraniu funduszy na cel podpisany w porozumieniu i zgodnie z regulaminami fundacji.

 

Ważne: fundacja nie pobiera żadnej prowizji z tytułu prowadzenia subkonta.

 

Pin It

PITax Videoinfo

Jak przekazać jeden procent

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.