podatki ulgi

Ulga dla młodych przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Ulga dla młodych 2020. Na czym polega?

Z ulgi skorzystają osoby, których zarobki (wynikające z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia) nie przekraczają 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu ww. przychody podatnika są zwolnione z PIT

.Zwolnienie z podatku nie jest zależne od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga dla młodych - jak działała w 2019 roku?

Przepisy o uldze dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.Dlatego też w 2019 r. roczny limit z tytułu tego zwolnienia był ograniczony do 35 636,67 zł, czyli do 5/12 limitu rocznego (proporcjonalnie od sierpnia do grudnia).

W 2019 roku płatnik nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik złoży mu oświadczenie, że przychody, które uzyska do końca 2019 r. będą w całości korzystały ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga jest uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.

Ulga podatkowa dla młodych 2020. Co ze składkami na ZUS i NFZ

Ulga nie zwalnia podatnika z zapłaty składek na ZUS i NFZ, jeśli jest on objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ulga dla młodych - kto nie skorzysta z zerowego PIT?

Z zerowego PIT nie mogą skorzystać zatrudnieni na postawie umowy o dzieło, a także posiadający własną działalność gospodarczą.

źródło: gov.pl

 

Pin It

Ośrodek dla podopiecznych

Jak przekazać jeden procent

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.