Twój e-PIT nieprawidłowo podwyższa koszty osobom do 26 roku życia i traktuje podatników nierówno – informuje portal pit.pl. Usługa tym osobom które nie złożyły oświadczenia o uldze, pozwala odliczać ryczałtowe (z umowy o pracę) lub procentowe (z umowy zlecenie) koszty podatkowe, jeśli tylko posiadają jakikolwiek przychód ponad 35.676,67 zł.

W deklaracji rocznej w usłudze Twój e-PIT pokazują się koszty podatkowe według limitu rocznego, a zatem zarówno za okres zwolnienia z podatku, jak i za okres opodatkowany. Jeśli jednak osoba złożyła oświadczenie pracodawcy o uldze - może korzystać wyłącznie z niewielkiej części tych kosztów. I wygląda na to, że dochodzi do zawyżenia kosztów w tej pierwszej grupie podatników. A wszystkiemu winny (źle interpretowany) art. 22 ust. 3b ustawy o PIT?

Ogólna zasada naliczania kosztów podatkowych wynika z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT - kosztów nie nalicza się, jeżeli dochody z danego źródła w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Ta zasada ma zastosowanie do dochodów osób młodych, które pozostają zwolnione z podatku. Koszty od tych przychodów nie mogą być zatem naliczane.

Sytuacja inaczej ma się w przypadku nadwyżki przychodów ponad limit ulgi dla młodych. Dodany przepis art. 22 ust. 3b ustawy wskazuje, że w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Czytając bardzo pobieżnie przepis dojść można do wniosku, że wszystkie koszty można odliczać, jeśli tylko ich wartość nie przekracza przychodu powyżej 35.636,67 zł. Jest to jednak sprzeczne z wcześniejszą zasadą ogólną z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy.

W usłudze Twój e-PIT, jeśli tylko płatnik pobierał za cały rok zaliczki na podatek, a następnie podatnik w deklaracji zastosował zwolnienie (ulgę dla młodych) i przekroczył 35636,67 przychodu, możliwe jest stosowanie kosztów do tej nadwyżki obliczonych za cały rok - za wszystkie miesiące czyli również te objęte zwolnieniem z podatku. Takie postępowanie wydaje się sprzeczne z cytowanym art. 23 ust.1 pkt 33 ustawy o PIT, bo odliczane są koszty od przychodów zwolnionych z podatku.

Postępowanie wprowadzone do usługi Twój e-PIT jest również sprzeczne z uzasadnieniem wprowadzenia zasady z art. 22 ust 3b, że koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. W uzasadnieniu wskazano, że ma ona jedynie eliminować powstanie straty podatkowej w przypadku kosztów, których nie można jednoznacznie przypisać do przychodów opodatkowanych lub zwolnionych. W uzasadnieniu jako przykład podano koszty ponoszone w miesiącu, w którym przekroczono limit i nie można przyporządkować ich ani do grupy opodatkowanych (ponad limit) ani tych zwolnionych (do przychodów do 35636,67 zł), np. koszty nabycia imiennych biletów okresowych za miesiąc, w którym przekroczono limit 35636,67 zł - wówczas można je odliczyć w całości, ale nie więcej niż wynosi przychód opodatkowany (czyli ponad ten ponad 35636,67 zł).

Zasady z art 22 ust. 3b nie można jednak stosować do ryczałtowego limitu rocznego z umowy o pracę lub do kosztów przypisanych wyłącznie do przychodów zwolnionych. Podatnik może określić limit miesięczny, który w umowie o pracę przypisany jest do przychodów zwolnionych lub do opodatkowanych. Zasada może mieć zastosowanie wyłącznie do miesiąca przekroczenia limitu.

Przykład

Osoba młoda zarabia 17.800 zł brutto w sierpniu i wrześniu w oparciu o umowę o pracę (więcej nie zarabiał w trakcie 2019 r.). We wrześniu zarabiała jedynie pierwszego dnia po czym została zwolniona. Jej przychód za pierwsze dwa miesiące to 35.600 zł, a za październik - 200 zł. Jednocześnie przysługiwały ryczałtowe koszty 300 zł. Podatnik może skorzystać z kosztów 300 zł. i odliczyć je wyłącznie w wartości przychodu opodatkowanego czyli w miesiącu październiku ponad limit 36636,67 - 35600 = 36,67 zł, odliczamy zatem koszty od przychodu opodatkowanego: 200 - 36,67 = 36,67 zł. Wyższe koszty powodowałyby wykazanie straty.

Przykład

W stanie jak powyżej, we wcześniejszym okresie 2019 r. osoba zarobiła 5000 zł - w miesiącu lipcu (były to przychody opodatkowane z kosztami miesięcznymi 139.06 zł). Podatnik skorzysta w tym przypadku z kosztów 139.06 + 300 zł (za październik). Nie może natomiast stosować kosztów całorocznych lub za pozostałe miesiące roku, w których pracował. Były to bowiem miesiące z wynagrodzeniem zwolnionym.

Twój e-PIT wylicza koszty za cały rok!

Problem w tym, że Twój e-PIT pozwala zastosować limit całoroczny kosztów, jeśli tylko płatnik nie otrzymał od pracownika oświadczenia, że korzysta z ulgi dla młodych. W efekcie pozwala na stosowanie kosztów również za okres zwolnienia z PIT. Jeśli podatnik nie zamierza zawyżyć kosztów - musi samodzielnie zmniejszyć je w usłudze Twój e-PIT. W przeciwnym wypadku deklaracja będzie złożona z błędem.

W tej samej sytuacji u osoby, u której oświadczenie o uldze dla młodych zostało złożone płatnikowi, Twój ePIT wskaże do wykorzystania w przygotowanym dla podatnika PIT rocznym - wyłącznie koszty za okres opodatkowany.

www.pit.pl

Pin It

Ośrodek dla podopiecznych

Jak przekazać jeden procent

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.