Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

Aby móc odliczyć w zeznaniu PIT za 2017 rok ulgę na leki należy dysponować następującymi dokumentami:

 orzeczeniem lekarskim o zakwalifikowaniu podatnika przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lub dowodem potwierdzającym niepełnosprawność),

 decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 dowodem dokumentującym poniesienie wydatku. Najpopularniejszymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty. Warto jednak mieć na uwadze, że sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku. Nie zawiera on bowiem m.in. danych osobowych osoby kupującej.

Ulga na leki – jaką kwotę mogę odliczyć w deklaracji PIT?

Rozliczając ulgę na leki w swoim zeznaniu PIT należy pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlegają leki wypisane przez lekarza specjalistę, które osoba niepełnosprawna zobowiązana jest stosować zarówno na stałe jak i czasowo.

Odliczeniu nie podlega jednak cała kwota wydana na zakup leku. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Oznacza to, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki w wysokości przekraczającej 100 zł w danym miesiącu.

UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

W 2020 r. należy podawać w aptece i innych miejscach zakupu dane do wystawienia faktury na osobę fizyczną (z danymi takiej osoby). Paragon z NIP do 450 zł nie jest podstawą wystawienia faktury, gdyż stanowi fakturę uproszczoną i sprzedawca może odmówić ponownego wystawienia faktury na tej podstawie.

Źródło: www.pit.pl

 

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r

wpisując KRS 0000 518 797 . 

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2020-2024 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom. Kliknij poniższy przycisk i wpłać określoną kwotę a odmienisz ich los.

Jak przekazać jeden procent

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.