opp

Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów wskazanych w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. O tym, jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz o zasadach jego prowadzenia, decydują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nierezydenci składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego wybierają OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Treść ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Pin It

Jak przekazać jeden procent

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.