Fundacja Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni została beneficjentem Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19, otrzymując z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wsparcie w wysokości 32.120 zł na realizację zadania „Zbieramy Razem – Pomagamy Razem”.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski były rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie był wymagany wkład własny.

Fundacja Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni aplikowała do Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, ponieważ wykonuje zadania tylko w ramach, do których została powołana przez fundatora. Nie korzysta ze źródeł finansowania publicznego. Skutki pandemii odcisnęły swoje piętno. Po ogłoszeniu pandemii fundacja w zasadzie utraciła możliwości finansowania z darowizn przeznaczonych na cel statutowy fundacji. Pieniądze te były przeznaczane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie organizacji. Ze względu na epidemię i bezpieczeństwo wolontariuszy oraz personelu wprowadzona została praca zdalna. To wymaga zakupu niezbędnych środków i urządzeń – drukarek i laptopów, odpowiedniego oprogramowania i serwerów.

Otrzymana dotacja ma pokryć koszty zakupu drukarki wielofunkcyjnej, oprogramowania księgowego, oprogramowania graficznego, mikrokomputerów typu tablet oraz wynajmy pomieszczeń biurowych z uwagi na fakt, że środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19. Zakończenie zadania wyznaczono na 30 listopada 2020 roku.

 

 

Pin It

Ośrodek dla podopiecznych

WYMAGAJĄ POMOCY

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.