​Przeciętne roczne dochody netto na jedną osobę w gospodarstwach domowych rolników wyniosły w 2018 r. 12 840 zł. Jak wyliczył GUS, roczny dochód do dyspozycji netto na jedną osobę w gospodarstwach domowych rolników (12 840) był w 2018 r. niższy niż w gospodarstwach wszystkich pozostałych grup społeczno-ekonomicznych, z wyjątkiem rencistów. W gospodarstwach pracowników wynosił 22 064 zł, pracujących na własny rachunek - 20 985 zł, emerytów - 19 382, rencistów - 15 135 zł, a ogółem - 20 219 zł. Granica ubóstwa w Polsce dla osoby dorosłej została wyliczona na 3 944 euro.

Dochód z pracy na własny rachunek w rolnictwie i poza rolnictwem wyniósł w gospodarstwach domowych rolników 14 516 zł. Również przeciętne roczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych według klasy miejscowości pokazują, że na wsi nie żyje się bogato - dochód do dyspozycji na wsi to 16 360 zł, podczas gdy w największych miastach, o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys., wyniósł 27 557 zł, a w najmniejszych, liczących 20 tys. i mniej mieszkańców - 20 273 zł. Przeciętne roczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych rolników to 12 840 zł, a dochód z pracy na własny rachunek (w rolnictwie i poza rolnictwem) to 8 733 zł.

Natomiast przeciętne roczne dochody ekwiwalentne netto w gospodarstwach domowych obejmujące świadczenia dotyczące rodziny są najwyższe dla gospodarstw rolników - to 1 870 zł, podczas gdy średnia to 1 725 zł, a w gospodarstwach domowych pracowników - 1 586 zł, pracujących na własny rachunek - 1 512 zł, emerytów 445 zł, rencistów - 427 zł. W tym stanie rzeczy nie dziwią nienajlepsze subiektywne oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych - choć może dziwić brak skrajności.

Brak możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku w wysokości 1280 zł zadeklarowało 22,8 proc. gospodarstw domowych rolników (pod tym względem gorsze wskaźniki odnotowano dla pracowników - 28 proc., emerytów - 44,5 proc. i rencistów - 68,3 proc.). Rolnicy jako jedyni nie zadeklarowali jednak, że przy aktualnym dochodzie "wiążą koniec z końcem" z wielką trudnością, nie wskazali też wyborów, że robią to łatwo i bardzo łatwo.

Większość, 40,2 proc. określiło, że robi to "z pewną trudnością", a 17,6 - "z trudnością", natomiast 28,7 proc. wybrało odpowiedź "dość łatwo". 49,7 proc. rolników podało, że stać ich na tygodniowy wypoczynek rodziny raz w roku (średnia to 35,1 proc.) Granica ubóstwa w Polsce dla jednej osoby dorosłej została wyliczona na 3 944 euro, dla rodziny 2 osoby dorosłe, 2 dzieci - 8 283 euro.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla Polski jest wciąż wysoki na tle Europy - wynosi po transferach społecznych 14,8 proc. (Czechy 9,6 proc., Łotwa 23,3 proc., Niemcy 16,0 proc.).

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1% z należnego podatku za 2019r


wpisując KRS 0000 518 797 .
 

 

Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2019 r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

  e-pity po prostu  

e-pity po prostu 

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE WSPARCIA NASZYCH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.