W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawił się zarys projektu rozporządzenia zawierający nowe obostrzenia, które zgodnie z zapowiedziami rządu mają obowiązywać od 28 grudnia. W bardzo ogólnikowym dokumencie znalazły się też zapisy dotyczące osób, które poddadzą się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz ozdrowieńców.

Projekt wprowadzi zmiany do obowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe rozporządzenie ma zostać przyjęte jeszcze w 2020 r. Zgodnie z zapowiedziami rządzących, nowe obostrzenia będą obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.

W projekcie rozporządzenia zamieszczonym w niedzielę w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów przewiduje się m.in.:

  1. Zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

"Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich" - czytamy w dokumencie Rady Ministrów.

Projekt przewiduje też zniesienie obowiązku kwarantanny dla zaszczepionych w przypadku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej. Brak kwarantanny dotyczyć ma także ozdrowieńców.

  1. Umożliwienie realizowania rehabilitacji organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, gdyż jej przerwanie grozi istotnymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi.
  2. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych.

W czwartek minister zdrowia, zapowiadając pakiet nowych obostrzeń, zaznaczył, że od 28 grudnia hotele będą zamknięte również dla osób podróżujących służbowo. W ramach wyjątków z hoteli będą mogli korzystać: medycy, pacjenci szpitali specjalistycznych oraz ośrodków COS i pracownicy służb mundurowych. Restrykcje w branży hotelarskiej nie obejmą hoteli pracowniczych, które będą mogły kontynuować swoją działalność. Zgodnie z zapowiedziami szefa resortu zdrowia, od 28 grudnia w galeriach handlowych będą mogły być otwarte jedynie wybrane sklepy.

  1. Ograniczenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego. Restrykcje nie mają w tym przypadku dotyczyć: zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, a także dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).
  2. Zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.
  3. Zakaz działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

W projekcie rozporządzenia zapisano, że zakaz ten dotyczy również działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

  1. Wprowadzenie obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Jak zapowiadali rządzący, kwarantanna dla podróżujących ma trwać 10 dni.
  2. Wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w dniach: 31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.

Przedstawiciele resortu zdrowia precyzowali w tym tygodniu, że zakaz przemieszczania się ma obowiązywać od godz. 19:00 31 grudnia do godz. 6:00 następnego dnia.

Pin It

Ośrodek dla podopiecznych

Więcej z tego działu

Jak przekazać jeden procent

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.