Ośrodek Naturoterapii i Integracji Społecznej w Kłyzówce należący do Fundacji Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni został beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (VI)". Ośrodek będzie miał sfinansowany roczny staż dla jednej osoby.  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 103 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

 Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP Siemiatycze jako osoby bezrobotne, spośród których min. 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu czyli stanowią tzw. młodzież NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzeb do wykonywania pracy). 

Wsparciem w ramach projektu w Siemiatyczach objętych zostanie 237 młodych osób poniżej 30 roku życia, które będą mogły skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży, indywidulanych szkoleń, prac interwencyjnych, otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub bon na zasiedlenie. Ponadto pracodawcy będą mogli skorzystać z możliwości refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dodatkowo w projekcie grupę docelową stanowić będą: pracownicy przedsiębiorstw, osoby samozatrudnione i pracownicy organizacji pozarządowych.

Okres realizacji projektu: do 31.12.2022 roku, a jego wartość: 4 365 240,39 zł w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych: 3 679 025,00 zł.

Pin It

Ośrodek dla podopiecznych

Więcej z tego działu

Jak przekazać jeden procent

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.