Fot. Paweł Sudara/GUMed

W roku akademickim 2023/2024 Gdański Uniwersytet Medyczny rozpocznie nauczanie na nowym kierunku – badania kliniczne. Są to studia stacjonarne II stopnia, o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Program został przygotowany na podstawie doświadczeń kadry akademickiej GUMed i UCK, z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych. Rekrutacja w turze podstawowej ruszy w połowie czerwca i potrwa do 31 sierpnia br.


– Rozszerzamy dotychczasową ofertę kształcenia o kierunek wpisujący się w aktualne potrzeby i oczekiwania zarówno naszych kandydatów, jak też potencjalnych pracodawców – mówi dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed. – Status uczelni badawczej spowodował, że pojawiają się zupełnie nowe pomysły i możliwości w zakresie kształcenia specjalistów z zakresu ochrony zdrowia.

Program studiów bazuje na dziedzinie nauk o zdrowiu, uwzględniając szeroko rozumiane role zawodów medycznych. Istotne są aspekty prawne, administracyjne i psychologiczne. Misją programu jest wykształcenie absolwentów, którzy będą świadomie rozwijać badania kliniczne w Polsce, stanowiąc wsparcie dla sektora ochrony zdrowia oraz potencjał edukacyjny.

– Badania kliniczne stanowią podstawę rozwoju współczesnej medycyny. Szerokie podejście, z zapewnieniem ukierunkowanych warsztatów, pozwoli absolwentowi studiów na swobodne wybranie dalszego kierunku rozwoju i specjalizacji. Ich ukończenie umożliwi m.in. podjęcie pracy w firmie, która jest sponsorem badań klinicznych, jak również sprawne koordynowanie badań klinicznych w ośrodku – wyjaśnia prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed, współautorka programu nauczania na kierunku badania kliniczne.

Warto podkreślić, że program studiów obejmuje wszystkie ważne zakresy wiedzy i kompetencji, w tym m.in.: fazy badań klinicznych, aspekty prawne i etyczne w badaniach klinicznych, metody i procesy monitorowania badań klinicznych, a także zarządzanie danymi i jakością podwykonawców w badaniach klinicznych. Dodatkowo w toku kształcenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi technologiami i metodami pracy w badaniach klinicznych, systemami jakości i akredytacji laboratoriów oraz ochrony danych i własności intelektualnej.

Doświadczeni w realizacji badań klinicznych
Gdański Uniwersytet Medyczny, jako jeden z największych beneficjentów projektów finansowanych z Agencji Badań Medycznych, posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji badań klinicznych. W GUMed działa Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie badań klinicznych prowadzonych przez Uczelnię. Uczelniane CWBK konsoliduje działania zmierzające do wypracowania ścieżek poprawiających jakość badań klinicznych oraz zwiększających dostępność pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia.

CWBK-GUMed jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed-UCK-UCS (MCWBK GUMed-UCK-UCS), współtworzonego przez jednostki partnerskie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym GUMed. W wymienionych jednostkach pracują zespoły wielodyscyplinarne realizujące badania kliniczne i bezpośrednio wspierające lekarzy – głównych badaczy. Zespoły realizujące badanie kliniczne składają się z pielęgniarek, koordynatorów, monitorów oraz obsługi administracyjnej, dzięki temu badacz ma więcej czasu dla pacjenta uczestniczącego w badaniu klinicznym, a pacjent czuje się rozumiany i bezpieczny.

Profil kandydata
O przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia na kierunku badania kliniczne mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia: studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich następujących kierunków:

I stopnia: biologia i kierunki pokrewne; biotechnologia; bioinformatyka; chemia i kierunki pokrewne; dietetyka; elektoradiologia; fizyka i kierunki pokrewne; inżynieria medyczna, biomedyczna i kierunki pokrewne; kosmetologia; pielęgniarstwo; położnictwo; ratownictwo medyczne; technologia żywności i żywienia człowieka; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe
II stopnia: dietetyka; pielęgniarstwo; położnictwo; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe i bhp
jednolite magisterskie: analityka medyczna; farmacja; fizjoterapia; lekarski; lekarsko-dentystyczny; psychologia zdrowia; weterynaria.

Sylwetka absolwenta
Dyplom magistra uzyskuje absolwent studiów badania kliniczne, który ma wiedzę w zakresie nauk o zdrowiu, farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych konieczną do prowadzenia badań klinicznych oraz zaawansowaną wiedzę fachową dotyczącą planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Zna i rozumie prawodawstwo polskie, europejskie i amerykańskie dotyczące planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, jak również zna tryb postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi.

Absolwent kierunku badania kliniczne potrafi m.in. sporządzać dokumentację używaną w badaniach klinicznych i oceniać jej poprawność oraz potrafi udzielić rzetelnej informacji dotyczącej badań klinicznych. Ponadto jest przygotowany do pracy w badaniach klinicznych oraz do udziału w monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych, jak też potrafi stosować zasady ochrony danych i własności intelektualnej. Posiadł znajomość języka obcego specjalistycznego z zakresu badań klinicznych, a w swojej pracy korzysta z wiedzy i umiejętności fachowych, zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz przestrzegania prawa.

Jest przygotowany do pracy w szpitalach, ośrodkach badawczych, firmach CRO oraz innych podmiotach prowadzących badania kliniczne i monitorujących niepożądane działania produktów leczniczych. Dodatkowo może podjąć zatrudnienie w innych urzędach oraz instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie ochrony zdrowia, instytutach badawczych, jak również podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu badań klinicznych.

 

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2022r

wpisując KRS 0000 518 797 . 

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2022r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom. Kliknij poniższy przycisk i wpłać określoną kwotę a odmienisz ich los.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.