Fot. Pixabay

Główny Urząd Statystyczny podsumował ambulatoryjną opiekę zdrowotną. W 2022 roku w Polsce działalność prowadziło 22,6 tys. przychodni oraz 3,5 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. Udzielono 330,8 mln porad.

W raporcie przedstawionym przez Główny Urząd Statystyczny wyliczono, iż w 2022 roku działalność prowadziło 26,1 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W tym 22,6 tys. przychodni oraz 0,6 tys. praktyk lekarskich i 2,8 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie województwa mazowieckiego (3 412), a najmniej działało w województwie opolskim (551). Najwięcej praktyk realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych znajdowało się w województwie wielkopolskim (418), a najmniej w małopolskim (123).

Na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1 448 osób (o 33 mniej niż przed rokiem). Najwięcej ludności na jedną przychodnię i praktykę odnotowano w województwie pomorskim (1 710 osób), najmniej w podlaskim (1 210).

W przychodniach i w ramach praktyk w 2022 roku udzielono 330,8 mln porad. 297,6 mln lekarskich (wzrost o 4,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim) i 33,2 mln stomatologicznych (wzrost o 7,9 proc.). W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 176,1 mln porad (wzrost o 2,8 proc.), a w ramach specjalistycznej opieki lekarskiej - 121,5 mln (wzrost o 6,0 proc.). W POZ dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 37,1 mln porad (wzrost o 15,3 proc.), natomiast osobom w wieku 65 lat i więcej - 60,6 mln (wzrost o 1,9 proc. ).

W opiece specjalistycznej odnotowano 15,7 mln porad lekarskich udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 lat (wzrost o 12,7 proc.) oraz 36 mln porad świadczonych osobom w wieku 65 lat i więcej (wzrost o 7,4 proc.).

W 2022 r. w formie teleporad zrealizowano 23,5 mln porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej (spadek o 51,6 proc.) oraz 10,6 mln w opiece specjalistycznej (spadek o 27,2 proc.). W opiece stomatologicznej na odległość świadczonych było 43,3 tys. porad.

W specjalistycznej opiece lekarskiej największy udział miały porady świadczone w poradniach: chirurgicznych - 17,7 proc., ginekologiczno-położniczych - 10,7 proc., okulistycznych - 8,9 proc.

Przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 8,7. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (9,7), a najniższą w województwie opolskim (7,3).

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r

wpisując KRS 0000 518 797 . 

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2020-2024 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom. Kliknij poniższy przycisk i wpłać określoną kwotę a odmienisz ich los.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.