Fot. Pixabay

Chcesz wyjechać do sanatorium z ZUS? Kto kwalifikuje się do darmowego wyjazdu z ZUS? 

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chętnie korzystają z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, tym bardziej że ośrodki rehabilitacyjne, do których wysyła ZUS, są zlokalizowane na terenie całej Polski, w tym w wielu pięknych miejscowościach uzdrowiskowych. Trzeba jednak pamiętać, że o skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby, które podlegają chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych i są zagrożone utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że odzyskają ją po przebytej rehabilitacji.

O rehabilitację może ubiegać się także osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji może również skorzystać emeryt, ale tylko wtedy, gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.
Rehabilitacja skierowana jest także do osób pobierających zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, ale tutaj rehabilitacja musi się odbyć w ramach pobieranego świadczenia.

Jakie schorzenia kwalifikują się do sanatorium w ZUS

Wyjazd do sanatorium z ZUS pozwala poprawić stan zdrowia chorych na schorzenia, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Te schorzenia kwalifikują się do uzyskania świadczenia z ZUS: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządu głosu, a także schorzenia psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe. Z sanatorium mogą skorzystać także osoby po leczeniu nowotworu piersi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 roku realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób korzysta z bezpłatnej rehabilitacji w ramach tego programu. Rehabilitacja może mieć formę: ambulatoryjną (na miejscu) - 24 dni zabiegowe bez noclegu w ośrodku w miejscu zamieszkania albo stacjonarną (wyjazdową) - wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego wraz z zakwaterowaniem i noclegiem.

W przypadku tej drugiej kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. - Celem prowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. O skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może skierować nas na rehabilitację leczniczą na wniosek lekarza, u którego się leczymy lub podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywamy albo podczas badania, gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na wniosek lekarza leczącego możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia, 

Starania o wyjazd do sanatorium należy rozpocząć od wizyty u lekarza prowadzącego (lekarz pierwszego kontaktu albo specjalista), który wypełni wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (formularz PR-4, który jest dostępny na stronie Zakładu, a także w każdej placówce ZUS). Następnie wniosek należy złożyć do ZUS-u lub przesłać go za pośrednictwem poczty.

A jeśli lekarz wystawi wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście do ZUS-u, ponieważ lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Kolejny krok to badanie u lekarza orzecznika ZUS, który oceni czy po rehabilitacji w ośrodku mamy szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli tak, to lekarz wydaje orzeczenie o celowości przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej.

Otrzymamy wówczas zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą, które zawierać będzie termin rehabilitacji, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku.

Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu, ZUS może skierować do sanatorium w tzw. trybie zaocznym. Wówczas badanie lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne.

Najdłużej oczekuje się na miejsce w sanatorium, w którym rehabilitowane są narządy ruchu i głosu. Tu oczekiwać na wyjazd możemy nawet kilka miesięcy.
Rehabilitacja w sanatorium ZUS trwa zazwyczaj 24 dni kalendarzowe, lecz ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją skrócić lub wydłużyć w zależności od przebiegu rehabilitacji leczniczej.

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Osoba skierowana do sanatorium z ZUS nie ponosi żadnych kosztów związanych z rehabilitacją, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. Leczenie jest finansowane w całości przez ZUS, który również koszty dojazdu do sanatorium i z powrotem refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2022r

wpisując KRS 0000 518 797 . 

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2022r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom. Kliknij poniższy przycisk i wpłać określoną kwotę a odmienisz ich los.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.